Hafloc 1

Liên hệ: 0932 139 896

Phụ gia hóa dẻo giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông.

Do có khả năng làm tăng độ linh động cho bê tông nên ngoài việc thích hợp cho việc sản xuất bê tông, các cấu kiện đúc sẵn và bê tông thương phẩm còn được dùng vào mục đích tiết kiệm xi măng hoặc tang tiến độ thi công.

    0914.491.678
    icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon